Vítejte na internetových stránkách veterinární ordinace v Moravské Třebové.

Článek: akutní otrava psů - začátek září, Moravská Třebová

Spousta čtenářů jistě v posledních dnech zaznamenala varování Městské policie, sdílené na sociálnách sítích, že v Moravské Třebové, v okolí ulice Jiráskova, bylo zaznamenáno několik případů akutní otravy psů.
Rád bych touto cestou apeloval na majitele psů ke zvýšené opatrnosti. Pokud u svých miláčků zaznamenáte jakekoliv podezřelé příznaky nebo si jen nebudete jisti, vyhledejte odbornou pomoc. Pokud najdete na zahradě něco podezřelého, pohozené pamlsky či kousky masa, kontaktujte policii. Pokud Váš pejsek pozře něco podezřelého, nevyčkávejte než se něco projeví a raději navštivte svého veterinárního lékaře.
Spousta jedů neúčinkuje ihned po požití, projevy klinických příznaků se mohou objevit až po několika dnech. Přitom jed může v žaludku psa a v trávicím traktu přetrvat několik dní, přestože se žaludek za normálních okolností vyprazdňuje během cca 2 hodin. Toto je s největší pravděpodobností i aktuální případ. Důležité je při objevení se prvních klinických příznaků, ihned vyhledat pomoc svého veterinárního lékaře. Nástup této konkrétní otravy byl velmi rychlý.
Na svém pracovišti jsem jeden ze dvou dosud známých případů otravy měl možnost řešit a tak zaznamenat průběh otravy. Pejska se nám přes nepříznivou prognózu podařilo zachránit. Jednalo se o psa středního plemene, samčího pohlaví, ve věku 3 let. Pejsek byl zdráv, v dobré kondici. Tato skutečnost mu zřejmě napomohla překonat kritickou chvíli. Dalším aspektem byl fakt, že jej majitel odvezl ihned k ošetření.
Při telefonické komunmikaci v neděli večer majitel popsal, že jeho pes byl v jednom okamžiku naprosto v pořádku. V jednu chvíli zavrávoral, začal se motat, během 10 minut měl potíže s rovnováhou a zhoršeně dýchal. Po příjezdu na kliniku, po cca 20 minutách, pacient jevil příznaky paralýzy pánevních končetin a silné dušnosti, upadl do boční polohy a rozvinuly se u něho silné klonické křeče. Pacient se dostal do křečovitého záchvatu s napjatými končetinami, které bylo možné pokrčit pouze za přispění velkého úsilí. Prohloubila se dušnost v důsledku stažení dýchacích cest, sekrece hlenu, v křeči byly také dýchací svaly, které znemožňovaly pacientovi se nadechnout. Celý stav provázela horečka přes 41°C.
V křeči se podařilo pacientovi zavést nitrožilní kanylu a tím podat rychle působící uklidňující léky. Bohužel běžně dostupná léčiva, běžně používaná při křečových stavech, vykazovala minimální účinek. Pejsek byl tlumen celkovými anestetiky, avšak i pod jejich vlivem křeče neustaly. Na léčbu zareagoval až po aplikaci Atropinu, kerým byla korigována snižující se srdeční frekvence. Pod anestetiky byl pacient držen po dobu 12 hodin, po prvních 6 hodinách musely být dávky po dohodě s majitelem zvýšeny, protože se stav výrazně zhoršil. Po celou dobu byl pacient hydratován infuzemi, byla podávána antibiotika a preparáty na ochranu sliznice žaludku a trávicího traktu.
Během léčby pacient jednou zvracel v nočních hodinách. Obsah žaludku měl pastovitou konzistenci modré barvy se zbytky nestrávených modrých granulek, přítomny byly kousky masa. Majitel uvedl, že krmí pouze granulemi, masem v poslední době nekrmil. Při tomto zjištění byla uvědoměna Policie České republiky, která ihned vyslala hlídku pro zdokumentování situace. Obsah žaludku byl zaslán na toxikologii.

Během léčby pacientovi začala prudce klesat teplota, musel být zahříván prostřednictvím ohřívané infuze a ohřívací podložkou.
Na druhý den bylo pacientovi, vzhledem k počínajícímu ustupování křečí, ukončeno podávání anestetik. Během dopoledne druhého dne hospitalizace se stabilizovala srdeční činnost, nervové příznaky v podobě svalových záškubů však přetrvávaly. Stále nebyl pacient schopný zvednout hlavu. V odpoledních hodinách se poprvé pokusil přetočit a již mohl reagovat na zvukové podněty zvednutím hlavy, jejíž pohyb nedokázal plně koordinovat.
Následující noc již mohl ležet v hrudní poloze a začal přijímat krmivo. Ráno se byl schopen postavit, s obtížemi s rovnováhou se vyvenčil. V dopoledních hodinách si jej majitel vzal na několik hodin domů, s tím, že jej odpoledne zase přivedl na hospitalizaci, na infúze. Ve středu ráno byl pacient propuštěn do domácího ošetření, do konce týdne budou následovat každodenní kontroly.
Během hospitalizace byla pacientovi odebrána krev a bylo provedeno její vyšetření. Pro jistotu bylo provedeno vyšetření krve také druhého psa majitele, který nejevil žádné příznaky otravy. Hospitalizovaný pacient vykazoval zvýšenou aktivitu jednoho ze tří testovaných jaterních enzymů. Jeho hodnota byla zvýšena více než čtyřiceti násobně. Bohužel hodnotu ovlivňuje také svalové poškození. A protože byl pacient téměř 12 hodin v permanentní křeči, nelze jednoznačně určit, do jaké míry je hodnota ovlivněna stavem jater a na kolik jej ovlivnil křečový projev.
Dále byla zaznamenána zvýšená hodnota bílých krvinek, což svědčí o abnormálně silné reakci imunitního systému.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je pravděpodobné, že v případě otravy před projevením se klinických příznaků, mohou krevní testy vykazovat normální hodnoty. Preventivní testování tedy nemusí otravu odhalit.
Případné následky otravy odhalí čas a opakované testování krve. Druhý pejsek majitele je klinicky v pořádku, při vyšetření krve nebyly zaznamenány žádné odchylky od běžných hodnot.

(Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování další podrobnosti k případům nemůžeme sdělit)

Nejúčinější prevencí zůstává mít svého psa pod neustálým dohledem, nenechat jej sbírat cizí pamlsky či krmivo. Při vypuštění, ať už doma na zahradě nebo mimo obydlí by měl majitel kontrolovat alespoň první momenty jeho pohybu. V tu chvíli totiž pes zkoumá nové pachy a podněty.
MVDr. Matěj Procházka